Zwroty i reklamacje

Zwroty

Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny (liczone od dnia, w którym weszło się w posiadanie produktu lub ostatniej jego części składowej). W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie wysłanie go na adres sklep@i-materac.pl

Wzór formularza nie jest obowiązkowy – sprawdzi się tu również jakikolwiek inna forma odstąpienia będąca jednoznacznym oświadczeniem. Prosimy o zwrot lub dostarczenie nam przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o rezygnacji z umowy. Aby zachować termin, wystarczy odesłać przedmiot przed końcem 14-dniowego okresu.

Koszty zwrotu towaru zgodnie z prawem w całości pokrywa kupujący i zależą one od firmy kurierskiej, którą Państwo wybrali. Informujemy również, iż odpowiadają Państwo za ewentualne obniżenie wartości przedmiotu, które wynika z użytkowania go w sposób wykraczający poza konieczny do oceny jego charakteru, właściwości i funkcjonowania i zastrzegamy sobie prawo do obniżenia wartości zwrotu w przypadku, kiedy towar został uszkodzony przez klienta i nie nadaje się do użytku.

W razie rezygnacji z umowy, niezwłocznie zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z Państwa wyboru innej niż standardowa, najtańszej opcji dostawy oferowanej przez nas. Zwrot nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, kiedy zostaniemy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Należy jednak zaznaczyć, że proces zwrotu może ulec opóźnieniu, jeżeli nie otrzymamy zwracanego towaru w ustalonym terminie.

Adres do zwrotu towaru:

Sklep I-M
ul. Kwiatkowskiego 46C/49
35-311 Rzeszów

Informujemy również, iż nie przyjmujemy żadnych paczek nadanych na nasz adres za pobraniem!

Wyłączenia ze zwrotu dotyczące pokrowców na materace

Zgodnie z Art.  38.  [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] Dz. U.2020.287 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (podpunkt 3).

Oznacza to, iż kupując z naszej oferty pokrowiec, wykonujemy go na wymiar wysokościowy podany przez Państwa, co spełnia warunki produkcji według specyfikacji konsumenta.

Aby rozmiar pokrowca był odpowiedni, prosimy Państwa o dokładne zmierzenie:

  • szerokości materaca
  • długości materaca
  • wysokości materaca

Zalecamy, aby pokrowiec był 2 cm wyższy niż faktyczna wysokość materaca.

Reklamacje

Sklep I-Materac.PL jest oficjalnym dystrybutorem wszystkich produktów ze swojej oferty – więc to producent wszystkich materaców z asortymentu naszego sklepu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji danego towaru Istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji w naszym sklepie, które przekażemy bezpośrednio do serwisu producenta.

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej zamówienie.

Proces reklamacji zależy od wyboru przez klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń:

  • gwarancja producenta (rozpatrzenie i realizacja reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w karcie gwarancyjnej)
  • lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad (przebieg procedury zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Sprzedający odpowiada za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta należy kierować na adres e-mail: sklep@i-materac.pl

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy termin ulega wydłużeniu, poinformujemy klienta o dokładnej dacie rozpatrzenia reklamacji. Zastrzegamy, że termin rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni) nie jest terminem realizacji.

W przypadku nie uznania reklamacji, klient zostanie powiadomiony o stanowisku sklepu pisemnie w terminie do 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak takiej informacji w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów:

  • osobiście,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty
  • lub elektronicznie poprzez wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

Aby rozpocząć procedurę reklamacji, należy pobrać specjalny protokół reklamacji, dostępny poniżej, wypełnić go i dostarczyć go do nas go w jednej z trzech poniższych form:

  1. Wysłanie skanu e-mailem na adres: sklep@i-materac.pl
  2. Wysłanie listem na adres Sklep I-Materac.pl, ul. Kwiatkowskiego 46C/49, 35-311 Rzeszów