Zwroty i reklamacje

Zwroty

Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny (liczone od dnia, w którym weszło się w posiadanie produktu lub ostatniej jego części składowej).

W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie wysłanie go na adres sklep@i-materac.pl

Wzór formularza nie jest obowiązkowy – sprawdzi się tu również jakikolwiek inna forma odstąpienia będąca jednoznacznym oświadczeniem.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powyższą informację przed jego upływem.

Zwrot produktu należy nadać na adres:

Sklep I-Materac.pl

ul. Krasickiego 44/5

37-200 Przeworsk

Wyłączenia ze zwrotu dotyczące pokrowców na materace

Zgodnie z Art.  38.  [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] Dz. U.2020.287 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (podpunkt 3).

Oznacza to, iż kupując z naszej oferty pokrowiec, wykonujemy go na wymiar wysokościowy podany przez Państwa, co spełnia warunki produkcji według specyfikacji konsumenta.

Aby rozmiar pokrowca był odpowiedni, prosimy Państwa o dokładne zmierzenie:

  • szerokości materaca
  • długości materaca
  • wysokości materaca

Zalecamy, aby pokrowiec był 2 cm wyższy niż faktyczna wysokość materaca.

Reklamacje

Sklep I-Materac.PL jest oficjalnym dystrybutorem wszystkich produktów ze swojej oferty – więc to producent wszystkich materaców z asortymentu naszego sklepu ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji danego towaru Istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji w naszym sklepie, które przekażemy bezpośrednio do serwisu producenta.

W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej zamówienie.

Proces reklamacji zależy od wyboru przez klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń:

  • gwarancja producenta (rozpatrzenie i realizacja reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w karcie gwarancyjnej)
  • lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad (przebieg procedury zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Sprzedający odpowiada za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta należy kierować na adres e-mail: sklep@i-materac.pl

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy termin ulega wydłużeniu, poinformujemy klienta o dokładnej dacie rozpatrzenia reklamacji. Zastrzegamy, że termin rozpatrzenia reklamacji (do 14 dni) nie jest terminem realizacji.

W przypadku nie uznania reklamacji, klient zostanie powiadomiony o stanowisku sklepu pisemnie w terminie do 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak takiej informacji w podanym terminie oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów:

  • osobiście,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty
  • lub elektronicznie poprzez wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

Aby rozpocząć procedurę reklamacji, należy pobrać specjalny protokół reklamacji, dostępny poniżej, wypełnić go i dostarczyć go do nas go w jednej z trzech poniższych form:

  1. Wysłanie skanu e-mailem na adres: sklep@i-materac.pl
  2. Wysłanie listem na adres Sklep I-Materac.pl, ul. Krasickiego 44/5, 37-200 Przeworsk